ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัคนิสิตเข้าร่วมอบรม "ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง" รุ่นที่ 68

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 จนถึงระดับปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 68 ปี 2560 วันที่ 13 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560 

สอบถามข้อมูล 02-6857716 และ 02-6857733

Previous Article เปิดอบรมหลักสูตรด้าน Computer Network และ IT
Next Article ส่วนกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Print
149

x