ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เปิดอบรมหลักสูตรด้าน Computer Network และ IT

บริษัท เน็คเวิร์ค เทรนนิ่ง จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตร Comp TIA A+ เป็นหลักสูตรเริ่มต้นด้านไอทีให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 3 และ4 จำนวน 20 คน ในวันที่ 19-21 เมษายน 2560 เวลา 9.00-17.00 น. 

สมัครได้ที่ https://ntc.trainingcenter.co.th

Previous Article ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย
Next Article รับสมัคนิสิตเข้าร่วมอบรม "ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง" รุ่นที่ 68
Print
123

Name:
Email:
Subject:
Message:
x