ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

รับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย

ด้วยธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560 โดยผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี และจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

นิสิตคนใดสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bot.or.th/…/eRec…/Pages/Scholarship_Detail.aspx…
---------------------------------------------------------

Previous Article ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดคลิปวิดีโอ และโปสเตอร์ "บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเเรา"
Next Article เปิดอบรมหลักสูตรด้าน Computer Network และ IT
Print
202

x