ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

การเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ "ตามรอยเท้าพ่อ" รุ่นที่ 3 (17-19 มีนาคม 2560)

เนื่องด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัด และอาจมีฝนตก

จึงขอแจ้งให้นิสิตที่เข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ “ตามรอยเท้าพ่อ” รุ่นที่ 3 วันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว เตรียมอุปกรณ์เพื่อพร้อมรับสภาพอากาศที่อาจจะเกิด ดังนี้

1. ขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา เนื่องจากหน้าร้อนจะสูญเสียเหงื่อมาก

2. ผ้าขนหนูผืนเล็ก สำหรับซับเหงื่อ หรือซุบน้ำเช็ดร่างกายให้สดชื่นคลายร้อน

3. อุปกรณ์กันแดด และฝน เช่น ร่ม หมวก เสื้อกันฝน เป็นต้น  

 

ดูรายละเอียดการเตรียมตัวไปค่ายเพิ่มเติมได้ที่ http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7931&ArtMID=19400&ArticleID=6208

Previous Article นิสิต มศว คว้ารางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "ในหลวงในดวงใจ"
Next Article ประกาศ! ขยายเวลารับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อรณรงค์การต้านโกง ถึง 22 มี.ค.60 นี้
Print
165

x