ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด รับสมัครนิสิตทำงาน Part time

บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด รับสมัครนิสิตทำงาน Part time  เป็นพนักงานขายหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ปฏิบัติงานวันที่ 28 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ 
สนใจติดต่อได้ที่คุณชลิดา อีเมล์ sale@dktoday.net 

Previous Article ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2559
Next Article รับสมัครนิสิตฝึกงาน
Print
247

Name:
Email:
Subject:
Message:
x