ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลิกภาพ และการแต่งหน้าเพื่อการสมัครงาน

- มศว ประสานมิตร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
- มศว องครักษ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23.00-16.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารเรียนรวม

*สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ทั้งฝั่ง มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

*นิสิตที่เข้าร่วมโครงการต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต และเข้าร่วมโครงการตามเวลาที่กำหนด จะได้รับแสตมป์หมวดกิจกรรม หมวดที่ 2 (บุคลิกภาพ /จริยธรรม)

Previous Article ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1
Next Article ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสรรหาผู้นำรุ่นใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สำนักทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์
Print
217

x