ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1

ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

* นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมหมวดที่ 3 (องค์กรนิสิต/องค์กรภายนอก)

* นิสิตที่สนใจสามารถมาสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ เคาท์เตอร์ช่องที่ 1 งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กำหนดการตามเอกสารไฟล์แนบด้านล่าง
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://upowerdigitalideachallenge.com/#info

Previous Article หยุดละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา: ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม
Next Article เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
Print
232

Documents to download

x