ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน  เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลิกภาพ และการแต่งหน้าเพื่อการสมัครงาน

วันพุธที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม  มศว องครักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์  มศว ประสานมิตร

โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับแสตมป์หมวดกิจกรรม หมวดที่ 2 (บุคลิกภาพ /จริยธรรม) นิสิตที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร โทร. 02-258-9105 พี่ปลา นิลาวัลย์
ส่วนกิจการนิสิต มศว องครักษ์ โทร. 092-456- 6529 พี่อ้อย นันทวัน

Previous Article บริษัท เซ็นทรัล จำกัด รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์
Next Article บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าร่วมประกวดแข่งขันในโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 1”
Print
210

x