ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560

ตามที่ โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 นั้น ส่วนกิจการนิสิต จึงขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ในการดำเนินการคัดเลือกนิสิตในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นตัวแทนของคณะ/วิทยาลัย ส่งชื่อพร้อมผลงานโดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานประกอบ

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบสมัครโครงการและเกณฑ์การพิจารณา ได้ตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง และส่งเอกสารไปยังส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณนิศาชล  เสดสุวรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-5725-5746

Previous Article กิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อรับใช้สังคม "ตามรอยเท้าพ่อ"
Next Article บริษัทโคโนอิเกะ-โซต์ส เจแปนนิสกริลล์ จำกัด รับสมัครงาน
Print
435

x