ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ส่วนกิจการนิสิต เปิดบริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์แก่นิสิต มศว

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต เปิดบริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์แก่นิสิต มศว (SWU Smile) สำหรับนิสิตที่ต้องการความช่วยเหลือ เกิดความอึดอัดคับข้องใจ ทั้งด้านจิตใจ สังคม การปรับตัว การเรียน และอื่นๆ โดยนักจิตวิทยาเป็นผู้ให้การปรึกษา ซึ่งการให้การปรึกษาจะเป็น "ความลับ" ระหว่างผู้รับการปรึกษาและผู้ให้การปรึกษา หมายเลข โทรศัพท์ 094-794-7940 , 094-794-7941

Previous Article ส่วนกิจการนิสิต เปิดบริการให้การปรึกษาฟรี แก่นิสิต มศว
Next Article มศว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานแนะแนวให้คำปรึกษา
Print
621

x