ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ส่วนกิจการนิสิต เปิดบริการให้การปรึกษาฟรี แก่นิสิต มศว

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต เปิดบริการให้การปรึกษาฟรี แก่นิสิต มศว ที่ต้องการความช่วยเหลือ เกิดความอึดอัดคับข้องใจ ทั้งด้านจิตใจ สังคม การปรับตัว การเรียน และอื่นๆ โดยนักจิตวิทยาเป็นผู้ให้การปรึกษา ซึ่งการให้การปรึกษาจะเป็น "ความลับ" ระหว่างผู้รับการปรึกษาและผู้ให้การปรึกษา 
วันและเวลาที่ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
สถานที่
-ห้องให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร
-ห้องให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-649-5000 ต่อ 12094 , 27283 หรือ 02-258-9105

นัดหมายออนไลน์ ได้ที่นี่ คลิก

Previous Article ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
Next Article ส่วนกิจการนิสิต เปิดบริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์แก่นิสิต มศว
Print
220

x