ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20

ตามที่ ส่วนกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
25 มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 โดย ขอให้นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา 1 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

Previous Article ประกาศ ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
Next Article ส่วนกิจการนิสิต เปิดบริการให้การปรึกษาฟรี แก่นิสิต มศว
Print
324

x