ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  นั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ดังต่อไปนี้  

1. การร้องเพลงมหาวิทยาลัย เพลงประจำคณะ/วิทยาลัยเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสามารถทำได้ โดยขอให้อยู่ในความเหมาะสม และไม่อนุญาตให้มีอุปกรณ์ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะใดๆ ทั้งสิ้น

2. ให้งดกิจกรรมการบูม การร้องเพลงเชียร์ และกิจกรรมรื่นเริงทั้งหมด

3. นิสิตที่เข้าร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ ให้แต่งกายชุดพิธีการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย พร้อมติดริบบิ้นสีดำที่หน้าอกด้านซ้าย

Previous Article บริษัท ฟาสท์ โทเทิล โลจิสติกส์ รับสมัครงาน ในตำแหน่ง ดังนี้ 1. customer service-export 2. sale executive
Next Article สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560
Print
651

x