ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ส่วนกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20

ส่วนกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
25 มกราคม 2560 – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21-28 พฤศจิกายน 2559 ณ ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร และองครักษ์     

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.   02-2609547

Previous Article เชิญชวนนิสิต และบุคลากร มศว ร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" ณ สนามหลวง
Next Article กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
Print
468

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x