ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการเทศกาลชมภาพยนตร์ (ดูหนัง กินหนม รื่นรมย์ชมหนังดัง)

กลับมาอีกครั้ง! โครงการเทศกาลชมภาพยนตร์ (ดูหนัง กินหนม รื่นรมย์ชมหนังดัง)

ฉายภาพยนตร์ในวันที่
วันที่ 22, 24, 29 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 1, 8 ,15 ธันวาคม 2559
วันที่ 24 ,31 มกราคม 2560
วันที่ 7 ,21 ,28 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 7 ,14 ,21 ,28 มีนาคม 2560
วันที่ 25 เมษายน 2560
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ และเริ่มลงทะเบียนหน้างานตั้งแต่เวลา 16.30-17.30 น.

นิสิตที่สำรองที่นั่งและเข้าชมภาพยนตร์ 2 เรื่อง (หนังดัง 1 เรื่อง + หนังแรงบันดาลใจหรือหนังอิงประวัติศาสตร์ 1 เรื่อง) จะได้รับบันทึกแสตมป์กิจกรรม หมวด 2 (คุณธรรม/จริยธรรม) ทันที!!

นิสิตที่สนใจเข้าชมภาพยนตร์ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่
งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์

Previous Article สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กิจกรรม “PIM Open House For 2017 MBA Candidates #1”
Next Article กำหนดการสอบภาคทฤษฏี นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด มศว
Print
201

Documents to download

x