ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

งานแนะแนวให้คำปรึกษา รับสมัครนิสิตช่วยงาน (มีค่าตอบแทน)

1. รับสมัครนิสิต มศว ช่วยงานจราจร ในงาน SWU Open House 2016

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิตช่วยงานจราจรในงาน SWU Open House 2016 ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าทำงานชั่วโมงละ 80 บาท ปฏิบัติงานหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และหน้าโรงพยาบาลจักษุรัตนิน

2. รับสมัครด่วน นิสิตช่วยงานสำนักคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิตช่วยงานสำนักคอมพิวเตอร์ เริ่มทำงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 อัตราค่าทำงานชั่วโมงละ 50 บาท สำหรับนิสิตที่สนใจและมีเวลาว่างในช่วงวันจันทร์และพฤหัสบดีทั้งวัน วันพุธและศุกร์ในช่วงเช้า และวันอังคารช่วงบ่าย

สามารถเข้ามาสมัครได้ที่งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต
สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6495000 ต่อ 1-5356 พี่ปลา นิลาวัลย์

Previous Article รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ
Next Article กิจกรรมเปิดบ้าน PIM Open House For 2017 MBA Candidates #1
Print
328

x