ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

บริษัท เมิรัท โซลูชั่น จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท เมิรัท โซลูชั่น จำกัด

รับสมัครงาน ในตำแหน่ง
1. Technical Sale Representatire 1 ตำแหน่ง
2. Technical Sale Executive 1 ตำแหน่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-719-6250 
------------------------------------------------------
งานแนะแนวให้คำปรึกษา

Previous Article รับสมัครนิสิตฝึกงาน บริษัท ไทยเชฟ เวเรจ (จำกัด) จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค.60
Next Article รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ
Print
176

x