ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

กองกิจการนิสิต นำนิสิตเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองกิจการนิสิต นำตัวแทนนิสิต คือ MISS ZHUMEI HE นิสิตชั้นปีที่3 คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราขทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หัวข้อ “ป่ารักน้ำ นำความสุขทุกชีวี”

การประกวดในครั้งนี้มีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน 26 คน จาก 7 สัญชาติ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า นิสิต มศว คือ MISS ZHUMEI HE นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

Previous Article มศว ลงนามข้อตกลงทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิต
Next Article ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
182

x