ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญร่วมกันบริจาคยาและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน

“เพราะการให้ ถือเป็นทานที่เป็นบุญกุศลอันประเสริฐ”

ขอเชิญร่วมกันบริจาคยาและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ไร้สถานะ ไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ และผู้ป่วยยากไร้ และมอบให้กับ โรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ส่งของได้ที่ 
- กองกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร 
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15351 , 15353 , 12089 ,12090,12091,12093
- กองกิจการนิสิต มศว องครักษ์
โทร 037-322-666 ต่อ 21307 ,27281 ,28282
***สามารถนำมาส่งด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ

เปิดรับตั้งแต่วันนี้-30 พ.ย.59 

Previous Article กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Next Article มศว ลงนามข้อตกลงทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิต
Print
279

x