ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาเครือโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2559

เครือโภคภัณฑ์ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 แก่นิสิต นักศึกษา จำนวน 250 ทุนๆ ละ 30,000 บาท โดยมอบให้นิสิตนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนใหม่ จำนวน 180 ทุน 
อนึ่ง นิสิตผู้สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ โปรดอ่านประกาศโดยละเอียดก่อนการกรอกใบสมัคร

Previous Article การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
Next Article ขอเชิญร่วมงาน Career Ready Boot Camp: Shortcut To Be A Rising Star “ทางลัดสู่การเป็นดาวรุ่งในโลกการทำงาน”
Print
2245

x