ข่าวสารล่าสุด

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559

สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ชายและหญิง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7942

Previous Article เชิญชวนนิสิต ประกวดคลิปวิดีโอ Online Campaign
Next Article นิสิต มศว ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์
Print
560

x