ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นิสิตได้รับทราบนโยบายการจัดกิจกรรม และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย พัฒนานิสิตให้ได้มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความพร้อมเบื้องต้นสำหรับการจัดกิจกรรมขององค์กรนิสิต ตลอดจนเพื่อสร้างความคุ้นเคย ความรัก ความสามัคคีระหว่างนิสิตต่างคณะ ทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานและการจัดกิจกรรมร่วมกัน

นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ

Previous Article เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดแข่งขันสร้างมิวสิควีดีโอเพลง (MV) ภายใต้ผลงานเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของค่ายเพลงท๊อปไลน์มิวสิค
Next Article ขยายเวลารับสมัครผลงานการออกแบบภาพการ์ตูนสัญลักษณ์รณรงค์เลิกสูบบุหรี่
Print
828

Documents to download

x