ข่าวสารล่าสุด

เลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

โดยสามารถขอใบสมัครได้ที่ ที่ทำการสภานิสิตทั้งสองฝั่ง
กองกิจการนิสิตทั้งสองฝั่ง หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/xn3G2G

และสามารถส่งใบสมัครได้ที่ 
สำนักงานสภานิสิตหรือกองกิจการนิสิต ประสานมิตรและองครักษ์
ตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559

Previous Article บริษัทอัญญเลอรี จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง จิวเวอรี่ดีไซเนอร์
Next Article ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
Print
574

Documents to download

x