ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

นิสิต มศว ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 16

นายพรหมมินทร์ ประไพพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ “พระนวมราช ปราชญ์แห่งน้ำ” ภายใต้กรอบหลัก “ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7.00-17.00 น. ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบคัดเลือกทั้ง 5 ภูมิภาค จำนวน 30 คน จาก 27 สถาบัน ทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดแข่งขันในครั้งนี้

Previous Article นโยบายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2558
Next Article นิทรรศการและกิจกรรมที่จัดแสดงในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
Print
540

x