ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เชิญชวนนิสิตประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (รอบคัดเลือกตัวแทน มศว)

ส่วนกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (รอบคัดเลือกตัวแทน มศว) ชิงทุนการศึกษากว่า 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกวดในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2561 ที่ งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ทั้ง ประสานมิตร และองครักษ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร . 0 2649 5000 ต่อ 21307

Previous Article เปิดรับสมัครร้านค้านิสิต มศว ในโครงการ Post Today Wealth Campus @SWU
Next Article เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในงาน PostToday Wealth Campus @SWU
Print
485

x