ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เปิดรับสมัครร้านค้านิสิต มศว ในโครงการ Post Today Wealth Campus @SWU

ส่วนกิจการนิสิต เปิดรับสมัครร้านค้านิสิต มศว ในโครงการ Post Today Wealth Campus @SWU ในระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30-20.30 น. ณ ลานหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัคร และสมัครได้ที่งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (ถ้ามี 02-6495000 ต่อ 15351   

Previous Article รับสมัครนิสิตเข้าช่วยงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561
Next Article เชิญชวนนิสิตประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (รอบคัดเลือกตัวแทน มศว)
Print
257

Documents to download

x