ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครนิสิตเข้าช่วยงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561

รับสมัครนิสิตเข้าช่วยงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ทั้งนี้

- นิสิตรหัส 59 ขึ้นไปจะได้บันทึกกิจกรรมหมวด 3 (นิสิตจะต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง)

- นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไปจะได้บันทึกชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา (ตามชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง)

นิสิต 1 คน สามารถลงเวลาปฏิบัติงานได้หลายช่วงเวลา

เปิดรับสมัครจนกว่าจะเต็ม หลังจากนั้นจะประกาศชื่อนิสิตช่วยงานในเพจเฟชบุ๊ก ส่วนกิจการนิสิต มศว
 

สมัครได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZUDHZUmK9nAGhBLrJ09ZAn3vdPcgfpPaZvrEJ2SoaAH0lew/viewform

Previous Article รับสมัครนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายบ่มเพาะต้นกล้าจิตอาสา ปี 2”
Next Article เปิดรับสมัครร้านค้านิสิต มศว ในโครงการ Post Today Wealth Campus @SWU
Print
190

x