ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายบ่มเพาะต้นกล้าจิตอาสา ปี 2”

ส่วนกิจการนิสิตเปิดรับสมัครนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายบ่มเพาะต้นกล้าจิตอาสา ปี 2” ในวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

เปิดรับสมัครนิสิต ตั้งแต่วันนี้ – 12 ตุลาคม 2561
สแกนQR CODE เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ

โดยทั้งนี้นิสิตที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะมีการสอบสัมภาษณ์ก่อนออกค่าย ดังนี้
- ฝั่งองครักษ์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2561
- ฝั่งประสานมิตร สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
(การแต่งกาย : ชุดนิสิต)

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6495000 ต่อ 15351 

Previous Article “SWU Singing Talent” “PostToday Wealth Campus 2018”
Next Article รับสมัครนิสิตเข้าช่วยงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561
Print
129

x